Vlastkovec 32  IČ   : 87049287
378 81  Tel. : 384493304
Slavonice  email: info@jturek.cz

Posudky a výpočty

  • přepočty zatížitelnosti
  • statické výpočty
  • posudky staveb a konstrukcí
  • vypracování mostních listů
Projekční práce

  • mosty
  • lávky pro pěší
  • propustky
  • opěrné a zárubní zdi
  • protihlukové stěny
  • inženýrské konstrukce

Investiční záměry, studie a všechny stupně projektové dokumentace dle požadavků zákazníka.

Inženýrská činnost

Získání rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení, ohlášení staveb.

Výkon dozoru

Technický dozor investora (stavebníka), autorský dozor.

Rozpočty

Soupis stavebních prací s výkazem výměr dle vyhlášky 230/2012.

web by
Karel Hynek
Kateřina Lášková
©2013